loader
  • SAUGOKIME APLINKĄ

Apie mus

Lietuvos savivaldybių komunalinių įmonių asociacija

APIE ASOCIACIJĄ

Lietuvos savivaldybių komunalinių įmonių asociacija (SKIA) yra ne pelno siekianti organizacija, vienijanti miestų ir rajonų savivaldybių komunalinių ir viešųjų paslaugų įmones, vykdanti Asociacijos narių uždavinius bei koordinuojanti jų veiksmus siekiant bendrų tikslų.

Asociacija jungia juridinius asmenis, kurie dirba Lietuvos Respublikos savivaldybių komunaliniame ūkyje bei viešųjų paslaugų srityje.

Lietuvos savivaldybių komunalinių įmonių asociacija įkurta 2016 m. gruodžio 9 d. Asociacijos tikslas - sutelkti Lietuvos savivaldybių komunalines įmones bendradarbiavimui, atstovauti ir ginti savivaldybių komunalinių įmonių interesus valstybės valdžios, valdymo organuose, vietos valdžios institucijose, užtikrinant savivaldybių gyventojų viešuosius interesus.

Asociacijos veikla

Lietuvos savivaldybių komunalinių įmonių asociacija