loader

Tikslas, uždaviniai

  • atstovauti ir ginti asociacijos narių interesus valstybinės valdžios ir valdymo organuose, bei vietos savivaldos institucijose;
  • bendradarbiauti su Lietuvos savivaldybių asociacija bei kitomis asociacijomis siekiančiomis bendrų tikslų atliekų tvarkyme ir ūkio vystyme;
  • teikti pastabas ir pasiūlymus Lietuvos Respublikos Seimui, Vyriausybei ir kitiems valstybinės valdžios bei valdymo organams, vietos savivaldos institucijoms dėl teisės aktų, susijusių su narių veikla, rengimo ir priėmimo;
  • siekti skaidrumo ir viešumo visiems rinkos dalyviams, teikiantiems viešąsias paslaugas;
  • spręsti asociacijos narių ekonomines, technines, aplinkosaugos bei kitas aktualias problemas;
  • ruošti asociacijos narių veiklai reikalingas metodikas, rekomendacijas, taisykles, planus ir instrukcijas;
  • organizuoti konferencijas, seminarus ir pasitarimus probleminiais klausimais, rengti specialistų gamybines ir pažintines išvykas į parodas, muges, techninius objektus Lietuvoje ir užsienyje;
  • bendradarbiauti su Lietuvos ir užsienio valstybių giminingomis organizacijomis, įmonėmis ir kitomis institucijomis;
  • teikti asociacijos nariams konsultacijas, organizuoti specialistų mokymą;
  • organizuoti visuomenės švietimą asociacijos veiklos klausimais.