loader

Naujiena

KAIP PAGERINTI RŪŠIUOJAMĄJĮ ATLIEKŲ SURINKIMĄ? TUO DOMĖJOSI SKIA NARIAI IŠVYKOS Į ITALIJOS TREVIZO PROVINCIJĄ METU

Lapkričio paskutinę savaitę, kai Lietuvą jau klojo purus sniego sluoksnis, SKIA nariai išvyko į dalykinę pažintinę kelionę į Trevizo provincijos savivaldybių įsteigtą atliekų tvarkymo įmonę Contarina.

Daugelis mano, kad Italija tikrai ne ta šalis, kurioje galima pasisemti geros ir naudingos patirties kaip sukurti efektyvią atliekų tvarkymo sistemą ir pasiekti puikių atliekų rūšiuojamojo surinkimo rodiklių.

Trevizo provincija, esanti Veneto regione, – puikus pavyzdys, kaip 49 savivaldybių įsteigta įmonė gali pasiekti puikių atliekų tvarkymo rezultatų.

SKIA atstovai aplankė už atliekų tvarkymą atsakingą savivaldybių įmonę Contarina, kuri aptarnauja 554 000 gyventojų 49 savivaldybėse. Ši įmonė buvo įkurta 1989 metais Priula konsorciumo. Pradžioje šios įmonės steigėjai buvo  5 savivaldybės, o palaipsniui prie šio konsorciumo prisijungė ir dar 44 savivaldybės. Įmonė jau daugiau nei 20 metų surenka ne tik mišrias komunalines, pakuočių atliekas, bet ir vykdo atskirą maisto ir virtuvės atliekų surinkimą.

SKIA nariai ne tik stebėjo kaip vykdomas atskirų komunalinių atliekų srautų surinkimas iš gyventojų, konteineriuose esančių atliekų kontrolė, bet ir apžiūrėjo visą įmonės turimą atliekų tvarkymo infrastruktūrą ir įrenginius – o jų Contarina turi nemažai.

Įmonė ne tik valdo maisto ir virtuvės bei žaliųjų atliekų anaerobinio apdorojimo ir kompostavimo įrenginius, bet gamina ir biometaną, kurį naudoja kaip kurą šiukšliavežėse.  Apžiūrėtas ir antrinių žaliavų rūšiavimo centras, kuriame  stiklo, plastiko, aliuminio, popieriaus ir kartono frakcijos paruošiamos tolesniam perdirbimui. Įmonė valdo ir 49 stambiagabaričių atliekų priėmimo aikšteles.

Susitikimų ir diskusijų metu paaiškėjo, kad įmonė pasiekia beveik 90 proc. atskirą surinkimą, o šioje provincijoje vienam gyventojui vidutiniškai susidaro tik apie 40 kg mišrių komunalinių atliekų. Įmonė taiko atskirą surinkimą tiesiogiai iš gyventojų, gyvenančių ne tik namų ūkio valdose, bet ir daugiabučiuose namuose, taip įgyvendinama principą “mokėk už tai, kiek išmeti” sistema. SKIA domėjosi ir kiek Trevizo provincijos gyventojai moka už atliekų tvarkymo paslaugas. Paslaugos paketas, į kurį įeina ir kitos komunalinės veiklos, tokios kaip, pvz. gatvių valymas, turgaus aikščių a ir lietaus nuotekų surinko sistemos priežiūra ir pan., vidutinei 3 asmenų šeimai kainuoja 208 Eur/metus.

SKIA nariai dalinosi ir savo patirtimi surenkant ir tvarkant atliekas. Nemažai diskutuota apie atliekų deginimą, šalinimą sąvartyne, atskiro maisto ir virtuvės atliekų surinkimo galimybes ir gyventojų motyvaciją teisingai rūšiuoti atliekas.

Tokios dalykinės kelionės leidžia pasisemti patirties, padiskutuoti su kitų šalių komunalininkais ir grįžus, gerąją praktiką pritaikyti ir savo darbuose.

Lietuvos savivaldybių komunalinių įmonių asociacija (SKIA) yra ne pelno siekianti organizacija, vienijanti miestų ir rajonų savivaldybių komunalinių ir viešųjų paslaugų įmones. SKIA pagrindinis tikslas – sutelkti Lietuvos savivaldybių komunalines įmones bendradarbiavimui, atstovauti ir ginti savivaldybių komunalinių įmonių interesus valstybės valdžios, valdymo organuose, vietos valdžios institucijose, užtikrinant savivaldybių gyventojų viešuosius interesus.

Galerija