loader

Naujiena

SKIA PAMINĖJO SAVO VEIKLOS PENKMETĮ

Praėjusį penktadienį, rugpjūčio 19 d. Lietuvos savivaldybių komunalinių įmonių asociacija (SKIA) su gausiu savo narių būriu paminėjo ypatingą – 5 metų asociacijos įkūrimo sukaktį. Renginį atidarė SKIA prezidentas Edmundas Mulokas, kuris, tardamas sveikinimo žodžius, pasidžiaugė, kad kasmet Asociacija auga ir šiuo metu vienija 34 įmones. Mus vienija bendros veiklos, bendras atsakingas požiūris į savo darbą, - kalbėjo SKIA prezidentas. Visiems susirinkusiems savivaldybių komunalininkams atvyko padėkoti Lietuvos savivaldybių asociacijos prezidentas Mindaugas Sinkevičius, kuris dėkodamas savivaldybių įmonėms ir jų kolektyvams atkreipė, kad stipri savivalda kuria stiprias įmones, teikiančias kokybiškas ir prieinamas paslaugas gyventojams. O didžiausias SKIA narių įvertinimas – gyventojų pasitikėjimas - tiek kasdien, tiek ypač greitos ir efektyvios reakcijos reikalaujančiose situacijose. Renginyje dalyvavo ir susirinkusius pasveikino Raseinių rajono, kuriame ir vyko šventė, meras Andrius Bautronis. Kaip atkreipė meras, komunalininkai yra ypatinga ir be galo svarbi grandis teikiant viešąsias paslaugas gyventojams.

SKIA direktorė Aušra Zigmontienė pažymėjo, kad po vieną esame maži ir kartais mažai girdimi, užtat kartu galime gerokai tvirčiau atstovauti ir ginti asociacijos narių interesus valstybinės valdžios ir vietos savivaldos institucijose. Reikia nepamiršti fakto, kad visos komunalinės įmonės aprėpia labai daug skirtingų sričių – nuo namų renovacijos, aplinkos ar atliekų tvarkymo iki kapinių priežiūros, nekaip šilumininkų ar vandentvarkininkų atveju, todėl problemų ir pokyčių čia yra itin daug“.

Į pirmąjį SKIA narių festivalį susirinko gausus - beveik trijų šimtų komunalininkų būrys, kuriems buvo puiki proga susipažinti tarpusavyje, pabendrauti, pasidalinti savo patirtimi bei kartu turiningai praleisti laiką. Visi išsiskirstė kaip seni bičiuliai ir kolegos. Tikimės, kad toks renginys taps kasmetiniu, kuris sukvies dar gausesnį dalyvių būrį.

Lietuvos savivaldybių komunalinių įmonių asociacija (SKIA) yra ne pelno siekianti organizacija, vienijanti miestų ir rajonų savivaldybių komunalinių ir viešųjų paslaugų įmones. SKIA pagrindinis tikslas – sutelkti Lietuvos savivaldybių komunalines įmones bendradarbiavimui, atstovauti ir ginti savivaldybių komunalinių įmonių interesus valstybės valdžios, valdymo organuose, vietos valdžios institucijose, užtikrinant savivaldybių gyventojų viešuosius interesus.

Galerija