loader

Naujiena

SKIA NARIŲ VIZITAS MALTOS KOMUNALINĖSE ĮMONĖSE IR SAVIVALDYBIŲ ASOCIACIJOJE

Pasibaigus pandeminiam laikotarpiui, SKIA atnaujino savo tradiciją – pasisemti ir pasidalinti patirtimi su kitų šalių komunalinėmis įmonėmis, susipažinti su ten veikiančiomis atliekų tvarkymo, gatvių ir žaliųjų erdvių priežiūros sistemomis.

Birželio 12 - 16 dienomis SKIA narių kolektyvas lankėsi su dalykiniu vizitu Maltoje. Labai įdomus ir turiningas susitikimas buvo Maltos atliekų tvarkymo kompanijos  WasteServ Malta https://www.wsm.com.mt  atstovais. Kompanija įkurta 2002 m. lapkritį yra atsakinga už  atliekų tvarkymo sistemos organizavimą ir valdymą Maltoje ir Gozos saloje, sąvartyno ir MBA įrenginių eksploatavimą. Kaip susitikimo metu akcentavo generalinis direktorius Richard Bilocca, nuo pat įkūrimo WasteServ įsipareigojo skatinti atliekų mažinimą ir perdirbimą bei kurti ir palaikyti naujovišką atliekų tvarkymo infrastruktūrą, siekiant apsaugoti šalies aplinką ir visuomenę. Dėl šalies specifikos gyventojai naudoja ne atliekų konteinerius, o skirtingų spalvų maišus, kurių surinkimas vykdomas nuo gyventojų durų. SKIA nariams gen. direktorius pristatė vykdomą naują 182 milijonų eurų vertės projektą ECOHIVE https://www.ecohive.com.mt/en/home,  kurio esminė paskirtis - tvariausiu ir efektyviausiu išteklius naudojančiu būdu atliekas paversti brangiais ištekliais – energija ir žemės ūkio kompostu. Įspūdį padarė prie pat Viduržemio jūros veikiantis sąvartynas, kuris šalyje yra vienas. Šio sąvartyno viduje temperatūra siekia ir + 400 laipsnių. Stebėjome ir naujo sąvartyno įrengimo darbus, kur kalkakmenyje įrengiama didžiulė ir gili sąvartos duobė. SKIA direktorė pristatė ir Lietuvos atliekų tvarkymo sistemą, diskusijų metu aptarė Maltai ir Lietuvai opiausias atliekų tvarkymo sritis.

Vizito metu SKIA nariai apsilankė ir Maltos viešų želdynų priežiūros įmonių konsorciume (ELC) http://www.elcmalta.com , kuris vykdo 2003 m. vykdo kraštovaizdžio, bendrų viešųjų teritorijų bei sodų priežiūrą Maltoje. Tai privati kompanija, kurios savininkas ir įkūrėjas Peteris Calamatta susitikimo metu papasakojo kad kompanija jau 20 metų, finansuojant vietos valdžiai, užsiima įrengimu ir prižiūra Maltos viešųjų erdvių želdynų ir gėlynų. Šalyje didžiausia problema – požeminio gėlo vandens trūkumas, nederlingas dirvožemis, kuriuos sprendžia įmonė, norėdama sukurti ir išlaikyti žaliąsias viešąsias erdves. Tai puikus  viešojo ir privataus sektoriaus partnerystės pavyzdys. 

 

Dalykiniame susitikime su Maltos valymo ir priežiūros skyriaus atstovais (Clean Malta)  dalintasi patirtimi vykdant aplinkos tvarkymo darbus – kelių, šaligatvių valymą, viešųjų erdvių priežiūrą, lietaus nuotekų sistemų priežiūrą, paplūdimių priežiūrą ir valymą.

 

Maltos savivaldybių asociacijos https://www.lca.org.mt  atstovas Stephen Sultana pristatydamas asociacijos veiklą, išskyrė esmines Maltos aplinkosaugines problemas, kurios dar vis sunkiai sprendžiamos – tai atliekų tvarkymas, gyventojų nenoras rūšiuoti atliekas, bešeimininkių atliekų problema. Malta nori diegti konteinerinę sistemą tik individualiose valdose tiek ir prie daugiabučių namų. SKIA prezidentas ir direktorė pristatė Lietuvoje esančią atliekų tvarkymo sistemą, reikalavimus konteinerių įrengimui. Maltos atstovus labai sudomino ir Lietuvoje įdiegta užstato sistema pakuočių atliekoms.

SKIA nariai laisvu metu ne tik gėrėjosi įspūdingu Maltos peizažu, bet ir tarpusavyje dalinosi savo darbiniais rūpesčiais ir džiaugsmais.

Galerija