loader

Naujiena

KURŠĖNUOSE VYKO SKIA NARIŲ METINIS ATASKAITINIS SUVAŽIAVIMAS

Kovo 18 dieną į Kuršėnų kultūros centrą sugužėjo gausus komunalininkų būrys iš įvairių Lietuvos savivaldybių į Lietuvos savivaldybių komunalinių įmonių asociacijos (SKIA) metinį ataskaitinį suvažiavimą.

SKIA įsteigta 2016 m. gruodžio mėnesį  ir šiuo metu savo gretose vienija 33 narius ir dalyvius - Lietuvos savivaldybių komunalinės įmones, kurios vykdo įvairias viešąsias paslaugas atliekų, pakuočių atliekų surinkimo ir tvarkymo, miesto, žaliųjų erdvių, gatvių priežiūrą, daugiabučių namų administravimo ir modernizavimo paslaugas ir veiklas.  

Suvažiavime dalyvavo Šiaulių rajono meras Antanas Bezaras ir LR Aplinkos ministerijos viceministrė Raminta Radavičienė. Šiaulių rajono meras, taręs sveikinimo žodį SKIA nariams, padėkojo Asociacijai, kuri jau gyvuoja penkerius metus, už komunalinių įmonių atstovavimą, indėlį į aiškesnį tam tikrų veiklų reglamentavimą ir pagalbą Šiaulių regiono komunalininkams.  Mero žodžiais, komunalininkų svarba yra ypatinga, norint užtikrinti kokybišką viešųjų paslaugų teikimą. Šiaulių meras pažymėjo, kad SKIA veikla yra prasminga, susivienijus lengviau randami efektyvūs sprendimai komunalinio ūkio sektoriuje, o tai leidžia efektyviau teikti viešąsias paslaugas gyventojams. 

 Tardama sveikinimo žodį LR Aplinkos viceministrė akcentavo, kad savivaldybių komunalinės įmonės – tai tos įmonės, kurios visada yra arčiausiai gyventojų, susiduria pandeminiame laikotarpyje su daugybe iššūkių, ir jų veikla yra svarbi. R. Radavičienė pristatė esminius pokyčius komunalinių atliekų, pakuočių atliekų tvarkymo srityje ir kaip tai prisidės prie Žiedinės ekonomikos įgyvendinimo Lietuvoje. Viceministrė ypatingai akcentavo, kad SKIA savo racionaliais pasiūlymais ir įžvalgomis prisidėjo  prie pokyčių Atliekų ir pakuočių atliekų tvarkymo sektoriuje. Nuo šių metų jau įsigaliojo priimtos pakuočių atliekų tvarkymo įstatymų pataisos,  kurios padės užtikrinti kokybišką ir visiems gyventojams prieinamą antrinių žaliavų rūšiavimo paslaugą, stabilų jos finansavimą, sustiprins gamintojų ir importuotojų organizacijų atsakomybę, sudarys sąlygas tvariai pakuotei įsivyrauti.

SKIA nariai LR Aplinkos ministrui uždavė ne vieną klausimą, susijusį su atliekų, pakuočių atliekų tvarkymu, atskirų atliekų srautų tvarkymo galimybėmis.

 

Suvažiavime SKIA prezidentas E. Mulokas ir administracijos direktorė A. Zigmontienė pristatė SKIA veiklos metinę ataskaitą už 2021 metus. Asociacija per pastarąjį laikotarpį pasipildė trimis naujais nariais, šiuo metu ji vienija 33 narius. Prezidentas paminėjo, kad SKIA esminės veiklos kryptys: atstovauti ir ginti Asociacijos narių interesus valstybinės valdžios ir valdymo organuose bei vietos savivaldos institucijose, teikti pastabas ir pasiūlymus Lietuvos Respublikos Seimui, Vyriausybei ir kitiems valstybinės valdžios bei valdymo organams, vietos savivaldos institucijoms, o svarbiausia, dalintis patirtimi, žiniomis ir sprendimais tarpusavyje. 

 

SKIA aktyviai dalyvauja  teisėkūros procesuose, teikdama Valstybės institucijoms su Asociacijos nariais suderintas pastabas ir pasiūlymus teisės aktams ir jų projektams, ruošia ir teikia informaciją, pasiūlymus ir paklausimus dėl teisės aktų nuostatų įgyvendinimo ir jų taikymo praktikos ar pan. 

Suvažiavime Asociacijos direktorė pristatė ir 2022 metų veiklos planą, planuojamą biudžetą ir išlaidas.

SKIA didžiuojasi, kad per penkerius metus ne tik išaugo narių skaičius, bet ir pasitikėjimas SKIA, kaip racionaliu ir patikimu socialiniu partneriu.  SKIA ir toliau aktyviai teiks pasiūlymus ir pastabas atliekų tvarkymo, miesto tvarkymo ir kitais klausimais ir  atstovaus bei gins SKIA narių interesus. 

 

Galerija