loader

Naujiena

Į PIRMAJĮ POSĖDĮ RINKOSI SKIA IR PAKUOČIŲ ORGANIZACIJŲ ATSTOVŲ DARBO GRUPĖ

Rugsėjo 18 dieną Jonavoje į pirmąjį darbinį susitikimą susirinko Lietuvos savivaldybių komunalinių įmonių asociacijos, Lietuvos savivaldybių asociacijos ir Pakuočių atliekų Organizacijų atstovai.

Besitęsiančios pakuočių atliekų tvarkymo finansavimo problemos, užsitęsę sutarčių derinimai dėl pakuočių atliekų sutvarkymo įkainių ir kitos problemos jau ne vienerius metus neigiamai veikia ir komunalininkų sklandų darbą, todėl būtina ieškoti sprendimų šioms problemoms spręsti. SKIA prezidentas Edmundas Mulokas ir iniciavo darbo

Pirmajame darbiniame susitikime aptartos SKIA nariams aktualios pakuočių atliekų surinkimo, tvarkymo ir finansavimo problemos. Karantino metu ženkliai padidėjo iš gyventojų surenkami pakuočių atliekų kiekiai, kurių sutvarkymo kaštus turi padengti pakuočių tvarkymo Organizacijos. Diskutuota koks gali būti kaštų padengimo mechanizmas.

Kalbėta apie pakuočių atliekų morfologinius tyrimus, kuriuos vykdo Organizacijos. Jos parodė, kad gyventojai vis geriau rūšiuoja atliekas, tačiau dar reikalinga šviesti visuomenę, aiškinti rūšiavimo principus ir naudą patiems gyventojams.

 

Aptartos ir laikinųjų trišalių sutarčių keitimo galimybės ir principai dėl apmokėjimo už pakuočių atliekų sutvarkymą terminai, sutvarkymą įrodančių dokumentų pateikimas Organizacijoms. SKIA atstovai pateikė siūlymus dėl  planuojamų sutvarkyti pakuočių atliekų derinimo principų sekantiems metams.

 

SKIA atstovai tikisi, kad ir toliau reguliariai vyks darbiniai susitikimai, kurių metu bus ieškoma įsisenėjusių problemų sprendimo pakuočių atliekų tvarkymo sektoriuje.

Sekantis darbo grupės susitikimas numatytas spalio 16 dieną.

Lietuvos savivaldybių komunalinių įmonių asociacija (SKIA) yra ne pelno siekianti organizacija, kuri šiuo metu vienija 26 miestų ir rajonų savivaldybių komunalinių ir viešųjų paslaugų įmones. Asociacijos tikslas – atstovauti ir ginti savivaldybių komunalinių įmonių interesus valstybės valdžios, valdymo organuose, vietos valdžios institucijose, užtikrinant savivaldybių gyventojų viešuosius interesus.

Galerija