loader

Naujiena

SKIA ATSTOVŲ SUSITIKIMAS SU ŠIAULIŲ REGIONO MERAIS

Š. m. vasario 5 dieną bendradarbiaujant su Šiaulių regiono SKIA nariais – savivaldybių komunalinėmis įmonėmis vyko susitikimas – diskusija su Šiaulių rajono, Pakruojo rajono ir Kelmės rajono merais, savivaldybių atstovais. Susitikime dalyvavo ir LR Seimo narė, Seimo pirmininko pirmoji pavaduotoja Rima Baškienė.

SKIA prezidentas Edmundas Mulokas pristatė Asociacijos veiklą, nuveiktus darbus ir tolimesnes perspektyvas. Asociacijos direktorė Aušra Zigmontienė supažindino susirinkusius su naujausiais LR Viešųjų pirkimų įstatymo, LR Vietos savivaldos įstatymo pakeitimais, reglamentuojančiais aiškesnį vidaus sandorių taikymą ir sudarymą.

Susitikimo metu ir Lietuvos savivaldybių asociacijos patarėjas teisės klausimais Aleksandras Tiaškevičius taip pat pasidžiaugė, kad šiuo metu priimti teisės aktų pakeitimai savivaldybėms lanksčiau leidžia taikyti vidaus sandorius. Tad kaip vykdyti joms pavestas viešąsias – kiekvienos savivaldybės apsisprendimas. Susirinkę Šiaulių regiono paantrino, kad tai labai lauktas ir svarbus žingsnis, žengtas link savivaldos teisės rinktis kaip teikti viešąsias paslaugas, pasirinkimo.

Vidaus sandorių sudarymo klausimas aktualus dabartiniu metu didžiajai daugumai Lietuvos savivaldybių, todėl tą pačią dieną SKIA atstovai dalyvavo ir susitikime su Ukmergės rajono meru ir Ekonomikos komiteto nariais, su kuriais pasidalinta informacija apie pakeistus teisės aktus, pristatyta SKIA veikla.

Lietuvos savivaldybių komunalinių įmonių asociacija (SKIA) yra ne pelno siekianti organizacija, kuri šiuo metu vienija 26 miestų ir rajonų savivaldybių komunalinių ir viešųjų paslaugų įmones. Asociacijos tikslas – atstovauti ir ginti savivaldybių komunalinių įmonių interesus valstybės valdžios, valdymo organuose, vietos valdžios institucijose, užtikrinant savivaldybių gyventojų viešuosius interesus.

Galerija