loader

Naujiena

VYKO SKIA TARYBOS POSĖDIS

Š. m. sausio 15dieną Jonavoje vyko Lietuvos savivaldybių komunalinių įmonių asociacijos pirmasis šiais metais Tarybos posėdis.

Asociacijos tarybos nariai pasidžiaugė produktyviais Asociacijai ir jos nariams praėjusiais metais. Aptarti nauji priimti LR Viešųjų pirkimų ir LR Vietos savivaldos įstatymų pakeitimai. Kaip pabrėžė SKIA prezidentas, žengtas labai reikšmingas žingsnis link vidaus sandorių sudarymo aiškumo ir tikslesnio jų reglamentavimo.

Asociacijos direktorė Tarybos nariams pristatė metinio biudžeto ataskaitą ir planuojamą 2020 metų biudžeto lėšų paskirstymą.

Tarybos nariai balsavo dėl Lietuvos komunalininko garbės ženklo apdovanojimui pateiktų Asociacijos narių kandidatūrų. Nominuoti asmenys bus apdovanoti SKIA ataskaitinio metinio suvažiavimo metu, kuris vyks vasario 14 dieną, Visagine.

Nemažai kalbėta apie asociacijos veiklą, tuo pačiu praplečiant jos kuruojamas veiklos sritis. Viena iš jų – daugiabučių namų renovavimo sritis. Tarybos nariai vienbalsiai nubalsavo už šios veiklos įjungimą į SKIA veiklos sritį.

Tarybos posėdyje dalyvavę Asociacijos nariai išsakė susirūpinimą ir dėl pakuočių atliekų sektoriuje nesibaigiančių problemų dėl nesavalaikio apmokėjimo, įrodančių dokumentų ir kt.

Posėdyje  ptarta ir būsimo metinio ataskaitinio suvažiavimo darbotvarkė.

Lietuvos savivaldybių komunalinių įmonių asociacija (SKIA) yra ne pelno siekianti organizacija, kuri šiuo metu vienija 26 miestų ir rajonų savivaldybių komunalinių ir viešųjų paslaugų įmones. Asociacijos tikslas – atstovauti ir ginti savivaldybių komunalinių įmonių interesus valstybės valdžios, valdymo organuose, vietos valdžios institucijose, užtikrinant savivaldybių gyventojų viešuosius interesus.

Galerija