loader

Naujiena

SKIA PREZIDENTAS DALYVAVO  EUROPOS KOMUNALINIŲ ĮMONIŲ ASOCIACIJOS (MWE) JUBILIEJINIAME RENGINYJE

Š. m. gruodžio 2 – 3 dienomis Lietuvos savivaldybių komunalinių įmonių prezidentas Edmundas Mulokas dalyvavo Europos komunalinių atliekų asociacijos (Municipal Waste Europe – MWE) surengtame 10 metų savo veiklos šventiniame minėjime ir Politikos komiteto posėdyje.

Europos komunalinių atliekų asociacija yra skėtinė, vienijanti 15 Europos šalių asociacijas, atstovaujančias atliekų tvarkymo – kaip viešosios paslaugos teikimą. MWE derina ir teikia bendras pozicijas atliekų tvarkymo ir įstatymų leidybos klausimais ir nuolat informuoja savo narius apie naujausius ES politikos pokyčius. Asociacija skatina keistis informacija tarp savo narių, taip pat keistis gerąja patirtimi atliekų tvarkymo srityje.

Kaip pabrėžia SKIA prezidentas, vienytis į tokias organizacijas, kuriose dalyvauja ir senojo Europos žemyno šalys, yra prasminga. Dalinimasis patirtimi, gerąja praktika, spręsti bendras atliekų sektoriuje esančias problemas yra svarbu būtina.

Mums džiugu, kad galime ne tik pirmieji sužinoti apie būsimus teisinius pakeitimus Europos lygmenyje atliekų sektoriuje, bet ir diskutuoti su kitų šalių atstovais šioje plotmėje.

Susitikimo metu ne tik užmegzti nauji kontaktai, bet ir diskutuota apie savivaldybių komunalinių įmonių veiklas, atliekų, o. ypač pakuočių atliekų tvarkymo, perdirbimo aktualijas.

Lietuvos savivaldybių komunalinių įmonių asociacija (SKIA) yra ne pelno siekianti organizacija, vienijanti miestų ir rajonų savivaldybių komunalinių ir viešųjų paslaugų įmones. Asociacijos tikslas – atstovauti ir ginti savivaldybių komunalinių įmonių interesus valstybės valdžios, valdymo organuose, vietos valdžios institucijose, užtikrinant savivaldybių gyventojų viešuosius interesus.

Galerija