loader

Naujiena

SKIA ATSTOVAI KELMĖS SAVIVALDYBĖJE DALYVAVO DISKUSIJOJE APIE VIDAUS SANDORIŲ BŪTINUMĄ

Lapkričio 12-ąją Kelmės rajono savivaldybėje vyko susitikimas - diskusija su Kelmės r. meru Vaclovu Andriuliu, Tarybos nariais ir administracijos atstovais. Susitikime dalyvavo SKIA prezidentas E. Mulokas ir direktorė A. Zigmontienė bei SKIA narys – UAB Kelmės vietinis ūkis direktorius D. Popovas.

Diskusija vyko apie vidaus sandorių būtinumą savivaldybėse, teikiant tam tikras viešąsias paslaugas vietos gyventojams ir bendruomenei. Lietuvos nacionaliniai teisės aktai įtvirtina Europos Sąjungos lygiu pripažintą ir gerbiamą vietos savivaldos institucijų diskreciją ir savarankiškumą spręsti dėl viešųjų paslaugų teikimo bei vietos bendruomenės poreikių tenkinimo būdo. Tačiau dabartinis teisinis reglamentavimas neleidžia realiai pasinaudoti šia teise. SKIA nuomone galimybė pasinaudoti vidaus sandoriu ir pavesti savivaldybės valdomai įmonei teikti viešąsias paslaugas, susijusias su savivaldybės ar savivaldybės juridinių asmenų nekilnojamojo turto valdymu ir naudojimu, yra itin svarbi siekiant užtikrinti tinkamą, garantuotą ir nepertraukiamą su tuo nekilnojamuoju turtu susijusių viešųjų paslaugų teikimą. Tuo tarpu viešosios infrastruktūros valdymo perdavimas privatiems subjektams dažnu atveju lemia visišką vietos savivaldos institucijos priklausomybę nuo tokio subjekto bei tokio subjekto galimybę piktnaudžiauti šia vietos savivaldos institucijų priklausomybe.

Diskusijos metu išsakyti nuogąstavimai ir lūkesčiai iš savivaldybės pusės, kad vidaus sandorių reglamentavimas turi būti aiškesnis. Tikimasi, kad teisės aktų pakeitimai, kurie šiuo metu svarstomi LR Seime, sudarys sąlygas vietos savivaldos institucijoms sudaryti vidaus sandorį ir pavesti atitinkamos viešosios paslaugos teikimą savo kontroliuojam subjektui tais atvejais, kai bus tenkinami aiškiai ir konkrečiai nustatyti vidaus sandorių reikalavimai, bei tokiu būdu atitinkamais atvejais užtikrinti efektyviausią ir ilgalaikėje perspektyvoje naudingiausią viešosios paslaugos teikimo būdą.

Lietuvos savivaldybių komunalinių įmonių asociacija (SKIA) yra ne pelno siekianti organizacija, vienijanti miestų ir rajonų savivaldybių komunalinių ir viešųjų paslaugų įmones. Asociacijos tikslas – atstovauti ir ginti savivaldybių komunalinių įmonių interesus valstybės valdžios, valdymo organuose, vietos valdžios institucijose, užtikrinant savivaldybių gyventojų viešuosius interesus.

Galerija