loader

Naujiena

Balandžio 18 dieną Seime vyko diskusija tema: „Viešųjų paslaugų teikimas savivaldybėse: kur brėžti ribą tarp viešojo ir komercinio intereso?“. Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto organizuotoje diskusijoje aktyviai dalyvavo Komiteto nariai, savivaldybių merai ir administracijų direktoriai, Prezidentės vyriausiasis patarėjas Mindaugas Lingė, Lietuvos savivaldybių asociacijos ir Konkurencijos tarybos atstovai. Į šią diskusiją buvo pakviesti ir Lietuvos savivaldybių komunalinių įmonių atstovai.

Kaip praktika rodo, nuo praėjusių metų liepos 1 dienos įsigaliojusios Vietos savivaldos įstatymo su viešųjų paslaugų teikimu susijusios pataisos – nepalankios savivaldybėms. Dėl šios priežasties Komiteto pirmininkas Povilas Urbšys Seime yra įregistravęs minėto įstatymo pataisas, kurios leistų šalies savivaldybėms išvengti įpareigojimo gauti Konkurencijos tarybos leidimą vykdyti naują ūkinę veiklą.


„Aš esu už privatų verslą, bet prieš spekuliacijas. Bet kuris meras, kuris dar nėra nuleidęs rankų tikrai visada ieškos būdų kaip išnaudoti turimas galimybes ir tokiu būdu sutaupyti žmonių sumokėtus mokesčius. Gaila, kad tose srityje kur tu esi geriausias – tuomet turi konfliktą su Konkurencijos taryba. Reikia sukurti tokius mechanizmus, tokius teisinius reguliavimus, kad būtų visiems aišku ir suprantama“, – teigė Šiaulių miesto meras Artūras Visockas.

Šiaulių miesto vadovas, o taip pat Lietuvos savivaldybių komunalinių įmonių asociacijos atstovai susirinkusiesiems parodė aiškius pavyzdžius kainų skirtumo už viešųjų paslaugų teikimą. Savivaldybės įmonės tą patį darbą atlieka kelis kartus pigiau nei verslo, o be to ten dirba keli tūkstančiai kvalifikuotų specialistų, kurie kitu atveju netektų darbo.

Diskusijoje dalyvavusi Konkurencijos tarybos pirmininko pavaduotoja Jūratė Šovienė savo pranešime teigė, jog viena iš sąlygų demokratijai yra savivaldybių laisvė, tačiau kita nemažiau svarbi sąlyga yra ir rinkos ekonomika.

SKIA prezidentas D. Tumynas savo pranešime aiškiai išsakė pranašumus ir trūkumus, norint savivaldybių valdomoms įmonėms efektyviai konkuruoti. Sudėtinga įvertinti, ar tarp dalyvių nesudaryti nesąžiningi susitarimai, be to, ne visada tokie susitarimai yra baudžiami. Lietuvos rinka yra gana maža ir paslaugas galinčių ir teikiančių subjektų nėra daug. Todėl iššūkiai savivaldybėms yra dideli.

Diskusijos pabaigoje VVSK pirmininkas P. Urbšys pažymėjo, kad vietos savivalda yra demokratijos pamatas. Visi sprendimai, priimami centriniu lygiu, turi užtikrinti Europos Vietos savivaldos chartijoje įtvirtintą savivaldybių savarankiškumo principą. Savivaldybėms turi būti sudarytos galimybės pačioms spręsti dėl viešųjų paslaugų teikimo organizavimo. Svarbu suvokti sąvokas: kokybė, kaina ir konkurencija. O jeigu kaina ir konkurencija nebesusiejamos tarpusavy, tuomet reikia kalbėti apie sąžiningumą ir skaidrumą valstybėje.